Pieskovanie - Tryskanie

rehabilitačné pomôcky na sedenie

 • pieskovanie tepovanie
 • pieskovanie tepovanie
 • pieskovanie tepovanie
 • pieskovanie tepovanie

Pieskovanie plochy 15€/m2 + dohoda

Tryskanie - pieskovanie je efektívnym postupom, ktorý je schopný vrátiť drevu pôvodnú podobu. Na tento materiál pôsobí celý rad vonkajších vplyvov, ktoré pôvodný vzhľad môžu významne narušiť. Obnoviť ho je možné práve pomocou pieskovania.

pieskovacia hadicaTouto metódou možno odstrániť organické povlaky, ako sú machy či plesne, povrch očistiť a tiež zjednotiť. Súčasne tak možno zvýrazniť pôvodnú štruktúru dreva (letokruhy a hrče), prípadne zámerne nechať stopy po otryskaní tak, aby sme z estetických dôvodov imitovali vizuálne napríklad efekt brúsenia či rezania. Pieskovanie dreva môžeme využívať na dekoratívne účely tiež pre vytvorenie nápisov alebo ornamentov. S využitím tryskanie možno odstrániť staré nátery (lak alebo farba). Rovnako sa tryskanie dreva používa na prípravu pre ďalšie technologické postupy (lakovanie, tlaková penetrácia).

Konkrétne príklady:

  • odstránenie náterov z nábytku (komody, skrine, a to vrátane nábytku starožitného)
  • odstránenie vrstvy laku z rámu okien
  • renovácie poškodených drevených predmetov
  • odstránenie graffiti
  • odstránenie špiny
  • pieskovanie krovov
  • tryskanie drevených altánov
  • pieskovanie dreveníc
  • tryskanie drevených dverí
  • čistenie a povrchová úprava krovov
  • pieskovanie chat (očistenie od machu atď)
  • tryskanie plotov
  • pieskovanie podláh

pieskovanie - tryskanieNie vždy je tryskanie postup, ktorý je možné pre drevo odporučiť vzhľadom k tomu, že otryskanie spôsobí, že sa materiál stane viac pórovitým.

Optimálne je začať s jemným abrazívom, skontrolovať si výsledok a až potom prípadne zvýšiť tlak alebo použiť abrazivo ťažšie, teda si najprv skúšobni otryskať akýsi vzorka.

Pri práci postupujte plynulo, nesústreďte sa príliš do jedného miesta. V priebehu výsledok kontrolujte. Ak je otryskanie intenzívnejšie, môžete pracovať rýchlejšie. Ak sme s výsledkom skúšobného tryskanie spokojní, môžeme prikročiť k tryskanie celého predmetu.

Pri rovných plochách, ako sú fasády alebo drevené podlahy, možno pieskovanie použiť pre dočistenie škár. Teda skôr pre práce dokončovacie. Vhodnejším nástrojom je pre žiaduce úpravu povrchu brúska. U tej však práve platí, že do škár sa s ňou nemáme šancu účinne dostať a práve vtedy predmet otryskáme. Rámy okien, ktoré brúskou účinne očistiť nedajú, najlepšie zbavíme náterov chemickou cestou. Pre bežnú údržbu fasády zvyčajne postačí aj prúd vody z wapkou.

Primárne tak možno odporučiť tryskanie dreva najmä pre renovačné práce na nábytku , a to vrátane toho starožitného.

naše odporúčanie

Odporúčaným abrazívnym materiálom sú najmä sóda, drvené orechové škrupiny, plast alebo kukuričná zmes. Pre tryskanie je nevhodný vysoký tlak, drevo by sa týmto spôsobom mohlo výraznejšie deformovať. Odporúčané nastavenie minimálneho tlaku je cca 3 bar. Ak výsledok nezodpovedá našej predstave, môžeme tlak postupne zvyšovať, a to až na 8 bar.

Po otryskaní je na mieste povrch ošetriť impregnáciou vhodným náterom. Vďaka tomu zaistíme predĺženie životnosti materiálu a jeho ochranu pred pôsobením ďalších vplyvov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv (mechanické, chemické, atď.). Využiť je možné pre túto následnú povrchovú úpravu dreva nátery prírodného aj syntetického pôvodu.

 

Pieskovanie plochy 15€/m2 + dohoda

 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

  created by: Marek Sarvas - výroba stránok